Hapat për rezervim
 • 1
  Kërko

  Kërkoni për farmaci në hartë

 • 2
  Zgjidh

  Zgjidhni farmacinë që ju nevojitet

 • 3
  Rezervo

  Rezervoni Accu-Chek®Instant

Accu-Chek® instant me rezultate të shpejta të matjes së glukozës në gjak në ekran.

KUPTO ME TË PARËN

Sistemi Accu-Chek Instant siguron një pamje të menjëhershme për të kontrolluar nëse rezultati juaj është i lartë, i ulët ose brenda kufijve.
Treguesi i intervalit të vlerave të synuara tregon ndryshimet midis një rezultati që është shumë i lartë ose i ulët, dhe një që është vetëm pak më e lartë ose më i ulët sesa intervali juaj i synuar.

Testim i thjeshtë

Zonë e gjerë dozimi: Vendosni një pikë gjaku kudo përgjatë gjithë gjerësisë së skajit të verdhë.
Portë e udhëzuar e fishës: Një portë me hyrje të qartë për kalimin e fishës së testimit në matës.
Rezultate lehtësisht të lexueshme: Rezultatet shihen qartë në ekranin e madh të ndriçuar.
Heqje e pastër e fishave: Një nxjerrës fishash për largim të shpejtë dhe higjenik.
Pajisja shpuese Accu-Chek Softclix: Shpim i butë që praktikisht është pa dhimbje.1
Accu-Chek® instant me rezultate të shpejta të matjes së glukozës në gjak në ekran.
Accu-Chek® instant me rezultate të shpejta të matjes së glukozës në gjak në ekran.
Accu-Chek® instant me rezultate të shpejta të matjes së glukozës në gjak në ekran.

GJURMIM
I QARTË DHE
I THJESHTË

LIDHUNI PËR TË PLOTËSUAR
MENAXHIMIN E DIABETIT ME
SISTEMIN ACCU-CHEK INSTANT

Lidhni sistemin Accu-Chek Instant në aplikacionin për smartphone përmes
Bluetooth® për hyrje automatike të shpejtë dhe të lehtë, grafikë të qartë të glukozës në gjak, fuqizim të përshtypjeve, dhe më shumë”.

Përditësohuni duke u abonuar në newsletter tonë.

Mos humbisni asnjë përditësim, njoftim ose ndonjë ofertë për Accu-chek.
Ju lutemi abonohuni më poshtë.
* indicates required
1Kocher S, dhe tjerë. Krahasimi i pajisjeve shpuese për vetë-monitorimin e glukozës në gjak në lidhje me dhimbjet e shpimit. J Diabetes Sci Technol. 2009; 3 (5): 1136-1143.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT dhe SOFTCLIX janë marka të regjistruara të Roche. Të gjithë emrat dhe markat e tjera të produkteve janë pronë e pronarëve përkatës të tyre.
Shenja dhe logot e Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i markave të tilla nga Roche është nën licencë.
© 2021 Roche Kujdesi për Diabetin